header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

267: harka kiyya waa namuran sooma keessa akkamin ta’a?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Yoo miila kiyya yookaa harka kiyya waa namuran sooma keessa salaataa fi aoomni kiyya akkamin ta’a?

 

 

Deebisaa: soomnileen homaa hin ta’u Salaataaf ammoo akka bishaan bakka sani hin buunee yoo ka si rakkisu ta’e bakka madaa sani biyyee irra haxaawi. Yoo ammoo akka gaarii bakka sani  waa itti maxxanfamee jiraaate gubbaa irra bishaan jiidhaa irra dabarsi. Xiqqoma tokko irra haxaawii qaama birraa wudu’adhutii bakka sani bishaan jiidhaa irra xuqii dabarsii.

 

 

 

Sheik Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 98

Kanas dubbisi!

269: Dubartiin Surree uffattee Soomuun akkami?
264: Umraa godheetiin guyyaa saddeetaffaa ka Zulhijjaa osoo mataa hin haaddatin Hajjitti dabree akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button