header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

325: Obboleessi waliin dalagu zakaa baasuu didee, akkam godha?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Afriikaa kibbaa jiraa obboleessa kiyyaan wajjiin dukkaa banadhe. obboleessi keenya  ka waliin qabnu zakaa hin baasuu  yoo ani waan zakaa itti dubbadhu ni caldhisaa akkam taanaa?

 

 

 

 

Deebisaa: Teessisii dirqiidhaan zakaa isin irra jirtu cufa baasaa. Yoo ka inni siin wajjii zakaa baasuu ka didu taate, horii kee irraa qoodadhuu horii waggaa hagas sirra jiru zakaa isii herreegii ufirraa baasi. Zakaan horii namaa ol guddifti malee gad hin buuftu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 374

Kanas dubbisi!

327: Nama du’erraa umraa godhuun taatii?
317: Namni wal dhabee wal buruqse akkam godha
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button