header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

345: Takbiiraan salaataa akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Takbiiraa salaataa akkam?

 

 

 

Deebisaa:Tokko takbiiratal ihiraam jedhama wanni Sanaa gadii sunana jedhamaa, olka’uudhaafii gad jechuudhaaf sami’Allahu liman hamidaan kunillee cufti isaatuu takbiira.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 112

Kanas dubbisi!

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?
344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button