360: Namni wolitti qanani’e akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: namni lama dhalaas ta’ee dhiira worra fuudhe haa ta’uu kan hin fuudhin yoo dardara tahanii akkaan tahuu akka maleen tahuu yoo wolitti qanani’an akkam?

 

 

 

 

Deebisaa:namni lama haraami saalli isaanii wol tuquun daqiiqaa tokko tahuu guyyaa guutuu tahuu woluma qixa .haraam haraami xiqqaa fi hedduu hin qabu . kanaafuu akka hukmii shari’aatti xiilaa dhibba tokko dhukkee irraa kaasanii biyya san irraa fageeysu gurbaa fi intalallee. ammoo Namni fuudhee fi intalti heerumte mudhii gadi boolla kheeysa kaayanii dhagaan cafaqanii ajjeesuu malee hukmiin isaanii hin jirtu. qixaaxni tokkolleen Addunyaa irratti rabbiin akka zinaatti jabeesse hin qabu. Saala namni arraan tana akka fedhetti wolitti fidaa jiru kuni rabbi biratti haram.

 

Dr Luwaa’ul islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 79

...

Back to top button
Close
Close