387: Dubartii aadaa qabdu wojjiin rafuun maaliif haraam godhame?

  • Home
  • Bultii
  • 387: Dubartii aadaa qabdu wojjiin rafuun maaliif haraam godhame?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: yeroo dubartiin aadaa qabdu maaliif isaaniin wojjiin rafuun haraam godhame?

 

 

 

 

 

Deebisaa: aayata quraanaaru dhoorge. Rabbiin guddaan (SW) woliin hin rafinaa dhukkuba isinitti tahaa. Xuriin bahu kun xurii dhukkubaati nama dhiiraatiif miidhama taha jechu kanaaf rabbiin suuratunnisaa’i keessatti dhoowwe. Baaba aadaa keessatti

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 91

...

Back to top button
Close
Close