388: Yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan rakkoo qabaa?

  • Home
  • Bultii
  • 388: Yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan rakkoo qabaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan ka faamiliin kiyya keessa hin jirre rakkoo qabaa?

 

 

 

 

Deebisaa: rakkoon hin jiru faamiliin intalaa qofti sitti heerumsiisuu ni danda’an. Yoo seerri afran guutame mahriin, taqabbale jechuun kee, shaahiddanii fi woliyyiin argamee atilleen bira jiraatte rakkoo hin qabu .

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 46

...

Back to top button
Close
Close