394: Dubartii dhalte mormatti waa kaayuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: aadaa keenna biyyatti intalti tokko yoo isiin dhalte waan mormatti kaayantu jira. Worri gariin shirkiidha jedhanii tuni hoo hukmiin isii maali ?

 

 

 

 

 

Deebisaa: yoo aadaa keessatti wonni itti kaayaniif sun shirkii taate shirkuma taatii of irraa dhiisuutu gaari . Waan ofitti tottolfatan kana barbaachisaa miti jechu waan akkasii ofitti kekkeeyyachuun

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 33

...

Back to top button
Close
Close