header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

403: Yoon horii tokko karaa irraa arge maaliin godhaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : yoon horii tokko karaa irraa arge maaliin godhaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: namni horii xixiqqoo waan ma’anaa hin qabne taate arge humaa hin qabu san ifirraa nyaadhu waan akka riyaala shanii kudhanii akkanaa waan namni narraa buute jedhee hin barbaanne homaa rakkoo hin qabdu ,  yoo ammoo horii woyyaa qabdu taate seera luqaxaa qabdi namni waan lafatti bu’e lafaa fuudhe woggaa tokko guutuu itti gaafachuutu isarra jiraa , yoo immoo woggaa tokko guutuu gaafatee dhabe haa nyaatu , eegas booda yoo abbaan dhufe haa kafaluufii jedhan . Shari’aan akkas jetti

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 77

Kanas dubbisi!

404: Ramadaana keessa of tuttuqee maniyyiin narraa bahe akkam?
402: Abbaa ofii hamachuun maal qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button