header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

404: Ramadaana keessa of tuttuqee maniyyiin narraa bahe akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: yoo maniyyiin narraa bahe ramadaana keessa qaama kiyya tuttuqee jennaan narraa bahee maaltu narra jiraa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: guyyaa ramadaanaa yoo taate guyyaa san qadaa baasuu qabda wonni biraa homaa sirra hin jiru . garuu soomata ramadaanaa balleessuu keetiif dilii argatta

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 38
Views: 2365

Kanas dubbisi!

405: Yoo namni tokko ilmoo ofii kana nizaama itti godhuu fedhe akkamii?
403: Yoon horii tokko karaa irraa arge maaliin godhaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button