header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

421: Aamiinii faatihaa booda jedhan ol fuudhuuf gadi qabuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Aaminii faatihaa boodaan jedhan san olfuudhuuf gad qabuu keessatti hukmiin maalii?

 

 

 

 

Deebisaa: Ka salaata halkanii oluma qabanii aamiin jedhanii ka salaata guyyaa ammoo akkuma faatiyaa gad qabnee qaraanutti aamiiniillee gaduma qabna.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 315

Kanas dubbisi!

448: Qur’aana irraa yoo qara’eef yoo jawwaala irraa qara’e maal adda jira?
383: Qur’aana gubuun akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button