Advertisements

383: Quraana gubuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : worri an bira dalagu quraana gubi naan jedhanii anilleen gubuu didee dirqiin na gubsiisanii maali hukmiin ?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ulamaan irratti wolkhilaafanii jiran . Gariin gubuu jedha gariin awwaaluu woyya jedhan . Yoo quraanni kun itti taphatamee bakka ijoolleen irra ijjattuufi namni kopheen irra ijjatu taate gubanii sattaruun bareedaadha, yookaan awwaalanii sattaruun bareedaadha

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 52
Comments
Loading...