488: Hijaabaan hajjii godhuun akkamii?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Hijaabaan hajjii godhuun akkamii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Dubartiin cuftinuu hijaabumaan hajjii godhuu qaban. Akka dhiiraa uffata seera qabu uffachuun isaan irra hin jiru. Hijaabni isaanii uffatni hodhaa qabu waa hundinuu ni hayyamamaaf. Shittoo qofatu hin hayyamamneef jechu dubartoota.

 

Sheik Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 55

...

Back to top button
Close
Close