504: Namni tokko mataa dheereffachuu ni danda’aayii odoo yahuudaa hin fakkaanne?

  • Home
  • Dubartii
  • 504: Namni tokko mataa dheereffachuu ni danda’aayii odoo yahuudaa hin fakkaanne?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : Namni tokko mataa dheereffachuu ni danda’aayii odoo yahuudaa hin fakkaanne

 

 

 

 

Deebisaa: mataa dheereffachuun homa takkallee  hin qabu hukmii shari’aatti odooniifin yahuudaa fi nasaaraa fi dhaaba akkanaatu godhataa hin tahin , hukmii shari’aatti waa qabaa moo homaa hin qabu jechuu beeki  , dhiirti mataa dheereffachuun homaa hin qabu Nabiin keennallee ﷺ mataan saanii hamma qaccee gurraa gaha, gaaf garii inumaahuu qaccee gurraa birallee ni kuta homaa takkallee hin qabu  , garuu immoo mataa kana wosanaa baaftee bifa biraa itti gootee callee itti hiitee takkaahuu karra itti gootee , takkaahuu naannoo akka dhalaatti fooyuun hukmii shari’aa keessatti dhalaa fakkaachuun haraami

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 307

...

Back to top button
Close
Close