header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

686: Daa’ima dhalattuu irraa rifeensa haaduun akkamitti ilaalama?

Estimated reading time: < 1 min

 

Daa’ima dhalatte irraa rifeensa haaduun waanuma Nabiin keenya (SAW) itti nu ajajani. Daa’imni dhalattee torbaanitti, rifeensa mataa irraa haaduun, maqaa baasuunii fi haqiiqaa irraa baasuunis waanuma Nabiin keenya-Salallaahu Aleeyhi Wasallam- itti nu ajajani.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 277

Kanas dubbisi!

689: Namni saayyidul istighfaar Qara’u isii qofaan Jannata ni seenaa?
664: Hoteela foon booyyee itti gurguramu keessa hojjachuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button