69: Azaana Maghribaa ykn Ishaahii dura sunnaa salaatuu niin dandayaa?

  • Home
  • Salaata
  • 69: Azaana Maghribaa ykn Ishaahii dura sunnaa salaatuu niin dandayaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Azaana  Maghribaa takkaahuu azaana Ishaahii dura sunnaa salaatuu ni danda’aa?

 

Deebisaa: Sunnaan Maghribaan duratti hin jiru, Ishaaii durattillee hin jiru. Yoo masjiida ol seentee akkanumatti sunnaa sunneeffadha jette humaa hin qabu. Maghribaan boodatti garuu sunnaan ni jira. Ishaaii boodas ni jira. Salaata shanan keessatti kudha lamatu jiraa kudha lamaan keessaa tokko ka Ishaaii boodaatiifi ka Maghriba boodaati.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 72

...

Back to top button
Close
Close