header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

65: Salaata Maghribaa dura sunnaan ni jiraa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaata Magribaatiin duratti sunnaan jiraa?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii, salaanni shanan Rabbiin dirqama nurratti godhe cuftinuu sunnaa jala deemtu qaba. Magribaan duratti sunnaan hin jirtuu garuu yoo feete irra buufachuu ni dandeessa.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 109

Kanas dubbisi!

69: Azaana Maghribaa ykn Ishaahii dura sunnaa salaatuu niin dandayaa?
63: Dubartiin iqaamachuu dandeeysii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button