header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

73: Manzuumaa dhaggeeffachuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Manzuumaa / Faaruu Nabii dibbee waliin ta jirtu yoon dhaggeeffadhe akkami?

 

Deebisaa: Manzuumaa jechuun yoo anaashida Islaamaa taate humaa hin qabdu ta dibbeen waliin hin jirre. Ta dibbee qabdu ammoo irraa fagaadhu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 433

Kanas dubbisi!

87: Nama du’eef sadaqaa horii qaluun ni tahaa?
71: Abbaa maqaan yaamuun ni dandayamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button