263: Nama du’e eega awwaalamee booda qabrii isaa irratti ni salaatamaa?

  • Home
  • Salaata
  • 263: Nama du’e eega awwaalamee booda qabrii isaa irratti ni salaatamaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Ziyaaraan qabrii abbaa ziyaaran akkamii? Qabrii abbaa zihaaruun ni taati akkasuma irratti salaatuun ni taatii?  As wr wb jettee itti qaraatee du’aahii gooteefii biraa galtaa salaanni itt salaatan kun ammoo salaata akkamii?

 

 

Deebisaa: Salaata jechuun salaatul janaazuma. Yoo ati dhaqabattee salaatul janaazaa irratti hin salaatin qabrii abbaa keetii kama namni awwaalee gale torbaanittuu haata’uu, ji’attuu haa ta’uu, ati yeroma dhufte salaatul janaazadhuma dhaabattee irratti salaatta salaata aadaa kaanii miti.

 

 

Sheik Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 72

...

Back to top button
Close
Close