header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

261: Salaata keessa du’aa’ii Afaan arabaatiin alatti godhuun akkami?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 261: Salaata keessa du’aa’ii Afaan arabaatiin alatti godhuun akkami?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Yoo salaata kophaa kiyya salaatu keessatti du’aa’ii afaan oromootiin godhadhe akkamii namni tokkoo na wajjiin salaatutti hin jiruu?

 

 

Deebisaa: Kophaa kee salaatte moo namaan wajji salaattee afaan Arabaa malee du’aa’iin ta afaan Oromoo afaan Inglishii takkallee hin hayyamamtu. Du’aa’ii salaata keessaa yoo Rabbanaa atinaafi duniyaa hasanatan wafil aakiratan hasanatan waqinaa azaabannaar yoo jette humaa hin hambifnee beeki. Ka keeyrii aakiraaf duniyaa hunda argatte.

 

 

Sheik Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 9
Views: 1818

Kanas dubbisi!

264: Umraa godheetiin guyyaa saddeetaffaa ka Zulhijjaa osoo mataa hin haaddatin Hajjitti dabree akkami?
259: Wudu’atanii qaama dhiqachuun rakkoo ni qabaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button