header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

82: Qadaa Soomanaa akkamitti deebisa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Qadaa soommanaattu narra jiraa akkamitti soommana?

 

Deebisaa: Qadaan kee lakkoofsaan beekkamuu qaba. Laakkofsa sirra jirtu hoggaa baatiin Ramadaanaa dhumtee Iida salaatan booda guyyaa kaan Shawwaal hin soommaninii waajiba sirra jiru itti aansi. Yoo ammoo akka soommana lafa keesseen haydiin sitti dhufte, Shawwaal keessatti achi siiqfachuu dandeessa. Tanaafuu fadliinis na hin dabrin je’ee namni gariin hoggaa soommana lafa kaaye itti aansee Shawwaal soommana. Anilleen akkuma sani jettee Shawwaal san itti yoo aansitellee wamaa hin qabu. Wanni ulamaa’iin irratti walii galan odoo fardiin sirra jiruu sunnatti hin fiiginii fardii sirra jiru ufirraa geggeessi.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 179

Kanas dubbisi!

94: Namni soomanaa qaama dhiqachuun maal qaba?
72: Ilkaan rigachuun soomana ni balleessaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button