94: Namni soomanaa qaama dhiqachuun maal qaba?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko qaamni isaa oowwee takkaahuu dadhabbii qabaatee yoo qaama dhiqachuu fedhe, takkaahuu yoo huccuu jiisee mataarra kaayyate maal qaba?

 

 

Deebisaa: Walumaagalattuu soommana keessa ilkee suwaakkachuun, qaama dhiqachuun akkasumas huccuu jiisanii mataa irra kaayyachuun waa takkallee hin qabu. Akkuma san hospitaala dhaqxee dhiiga kee lilmeen sirraa fuudhanii si laaluun wama takka hin qabu. Fayya dhabaadhaaf yoo dhiiga kennite ammoo ykn yoo koobbatte soomanni sirraa bade.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 72

...

Back to top button
Close
Close