header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

319: Iqaamuun maletti salaata salaatuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko yoo azaanatee irraanfatee iqaamaa malee salaate akkam?

 

 

 

Deebisaa: Ulamaa garii biratti azaanaaf iqaamaan waajibatti laalama. Warri gariin ammoo waajibaa mitii jedhan. Ammoo hukmii salaata balleessuu hin gahu. Yoo hir’ate ajritu irraa hir’ata jechu.

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 120

Kanas dubbisi!

321: Salaanni Sunnaa hagam?
315: Salaata gabaabsuu fi karaan itti gabaabsan akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button