header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

322: Zakaatal fixrii waggaa hedduuf osoo hin basin, booda irratti yoo baasan akkam?

  • Home
  • Soomana
  • 322: Zakaatal fixrii waggaa hedduuf osoo hin basin, booda irratti yoo baasan akkam?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Zakaatuli fixrii waggaa dheertuu hin baafnee eegasii maatiin kiyya natti himanii narraa baasanii maal ta’aa hukmiin kiyya?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Eegaa baafame Rabbi sirraa haa taqabbalu, zakaatal fixriin soomana namaa qabdi jedhanii eega baate dubbiin hin jiru.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 6
Views: 486

Kanas dubbisi!

324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii?
285: Dhiira ajnabiif nyaata dhiheessuun danda’amaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button