Halkan Dheerate: Kutaa 2ffaa
  February 10, 2018

  Halkan Dheerate: Kutaa 2ffaa

  Gandi warra iftuu gama diinagdeetiin woyyaa qaba. garuu gama nageenyaatiin hamaadha. galgalli hundi galgala rakkinaati. qe’een isaanii yeroo hunda ganda…
  Halkan Dheerate: Kutaa 1ffaa
  February 10, 2018

  Halkan Dheerate: Kutaa 1ffaa

  Addunyaan tun addunyaa waaniin isii namaa hin galle. addunyama tana keessa sooressi duniyaa waan godhu wollaales jira. addunyama tana keessa…