February 10, 2018

    Halkan Dheerate: Kutaa 2ffaa

    Gandi warra iftuu gama diinagdeetiin woyyaa qaba. garuu gama nageenyaatiin hamaadha. galgalli hundi galgala rakkinaati. qe’een isaanii yeroo hunda ganda…
    February 10, 2018

    Halkan Dheerate: Kutaa 1ffaa

    Addunyaan tun addunyaa waaniin isii namaa hin galle. addunyama tana keessa sooressi duniyaa waan godhu wollaales jira. addunyama tana keessa…