header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Ulamaa’onni Gurguddoon Baha Oromiyaa keessa jiran Mootummaan Hatattamaan Gaafii Mirgaa Hawaasni Muslimaa kaaseef deebisaa akka keennu gaafatan

Ulamaa’onni kunniin guyyaa kaleessaa June 30/2018  iddoo adda addaa irra walitti dhufaan wal gayuudhaan, Jijjiirama yeroo ammaa biyyattii keessatti muldhataa jiruutti gammachuu guddaa qabatuu ibsan. Haata’u malee mootummaan hanga ammaatti dhimma hawaasa muslimaa irratti furmaata kaahuu dhabuu isaatiif komii guddaa kan qaban tahuu ibsaan.

 

Gaaffii hawaasni muslimaa dhiheefataa ture jidduu,  majliisni seeraan ala aangoo qabatee ummata irratti saamiicha geggeessaa jiru hawaasa muslimaa waan bakka hin buuneef aangoo akka gad lakkisu kan jedhu yoo tahu, mootummaan gaaffii hawaasa Muslimaa kanaaf kanniin birootiifis hatattamaan yeroo gabaabaa keessaatti deebisaa akka kennuu qabu gaafatan.

 

Ummanni Muslimaatis mootummaan gaafii kanaaf yeroo gabaabaa keessaatti deebisaa kan hin kennine yoo tahe, Sirna Hajjii bara kanaa akka hin goone akkasumas Jum’aa dhufu irraa kaasee Imaamonni masjiidaa Khuxbaa dhimma kana irratti akka godhuu qaban dhaamsa kan dabarsan tahuun beekameera.

Ulamaa’ota Walgahii kana irratti argaman jidduu

 1. Sheekh Aadam Tuulaa
 2. Sheekh Ahmad Watar
 3. Sheekh Muusaa Su’aalaa
 4. Sheekh Muhammad Asaboot
 5. Sheekh Usmaan Durrii
 6. Sheekh Aliyyii Fallaanaa
 7. Sheekh Hassan Kombolchaa
 8. Sheekh Abdullaxiif Haramaayaa
 9. Sheekh Anwaar
 10. Sheekh Umar Usmaa’il Awwadaay
 11. Sheekh Abdussalaam Bokkoo
 12. Sheekh Mahdii Dadar
 13. Sheekh Muhammad Ibraahim Kaarramillee
 14. Sheekh Abdallah Ijiginnaa
 15. Sheekh Aliyyii Mammadee
 16. Sheekh Jamaal Hajjii
 17. Sheekh Jamaal Allee
 18. Sheekh Jamaal Dakkar
 19. Sheekh Ibraahim Qumbii
 20. Sheekh Ahmad Kaliif Gaara Mullataa
 21. Sheekh Abdul Malik Baabbilee
 22. Sheekh Ibraahim Burqaa Tirtiraa
 23. Sheekh Aadam Toofiq Mayyuu
 24. Sheekh Eeliyaas Baabbilee keessatti argamu.

Ulamaa'ota Baha Oromiyaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button