header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Deeggarsi baqattoota Rohingiyaatiif godhamaa jiru haalaan xiqqaa tahuu UNICEF akeekKachiise.

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Ejensiin gargaarsa daa’immanii (UNICEF) ibsa guyyaa hardhaa baaseen,  Daa’imman Muslimoota Rohingiyaa kumaatamaan lakkaayaman, kanneen ajjeechaa waraana mootummaa Miyanmaar jalaa baqatuun Baangilaadiish keessa jiran, ji’a jaha walfaana deeggaruuf doolarri miliyoona torbatamii jaha ($ 76,000,000) kan barbaachisu yoo tahu, kana keessaa hanga ammaatti 7â„… qofti kan argame tahuu ibse.
UNICEF deeggarsi maallaqa dabalaataa hatattamaan yoo hin godhamin, baqattoota Rohingiyaa kan Baangilaadiish seenan deggaru kan dhaabu tahuu akeekachiise.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii (UN) baqattoota Rohingiyaa Baangilaadiish seenan kanneeniif, September 2017 hanga February 2018tiitti doolarri miliyoona dhibba Afurii fi Sodoomii Afurii kan barbaachisu yoo tahu, gargaarsi hanga ammaatti biyyoota adda addaa irraa argame doolara Miliyoona dhibba tokkoo fi jaha( $106,000,000) qofa tahuu ibse.
UN ,waraanni mootummaa Miyanmaar ajjeechaa ,gudeedaan shamarran irratti akkasumas tumaa daa’imman muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatuu raagaan kan jiru tahuu fi gocha kanaas duguuggaa sanyiiti  jechuun balaleefate.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button