Browsing Tag

Xiinxala

- Advertisement -

- Advertisement -

Hirriiba

Ilmi namaa jiraachuudhaaf soorata, uffata, mana keeysa qubatu fi waan biroo heddu barbaada. Fedhiin ilma namaa xumura hin

- Advertisement -

- Advertisement -

Gaara

Nama meeqatu faayidaa gaaraa beeka laata? Gaarreen amala akkamii akka qaban xiinxallinee hubannee jirraa? Deebisaa gaafilee

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -