Draamaa Godaannisa Godaansaa
By NuuralHudaa RNH
1 / 46
 1. 1 Godaannisa Godaansaa, Qooda 2ffaa Kutaa 19ffaa Godaannisa Godaansaa, Qooda 2ffaa Kutaa 19ffaa 14:53
 2. 2 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 18ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 18ffaa 09:36
 3. 3 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 17ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 17ffaa 09:48
 4. 4 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 16ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 16ffaa 17:50
 5. 5 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 15ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 15ffaa 13:30
 6. 6 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 14ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 14ffaa 13:10
 7. 7 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 13ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 13ffaa 11:07
 8. 8 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 12ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 12ffaa 13:30
 9. 9 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 11ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 11ffaa 11:20
 10. 10 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 10ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 10ffaa 09:29
 11. 11 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 9ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 9ffaa 11:45
 12. 12 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 8ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 8ffaa 11:52
 13. 13 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 7ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 7ffaa 10:37
 14. 14 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 6ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 6ffaa 13:40
 15. 15 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 5ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 5ffaa 12:02
 16. 16 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 3ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 3ffaa 11:23
 17. 17 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 2ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 2ffaa 09:36
 18. 18 Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 1ffaa Godaannisa Godaansaa Qooda 2ffaa Kutaa 1ffaa 13:04
 19. 19 Godaannisa Godaansaa Kutaa 28ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa Kutaa 28ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 11:25
 20. 20 Godaannisa Godaansaa Kutaa 27ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa Kutaa 27ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 11:00
 21. 21 Godaannisa Godaansaa kutaa 26ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 26ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 11:11
 22. 22 Godaannisa Godaansaa kutaa 25ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 25ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 09:27
 23. 23 Godaannisa Godaansaa Kutaa 24ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa Kutaa 24ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 11:38
 24. 24 Godaannisa Godaansaa kutaa 23ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 23ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 11:42
 25. 25 Godaannisa Godaansaa kutaa 22ffaa, (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 22ffaa, (Diraamaa Raadiyoo) 10:19
 26. 26 Godaannisa Godaansaa kutaa 21ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 21ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 07:28
 27. 27 Godaannisa Godaansaa kutaa 20ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 20ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 13:02
 28. 28 Godaannisa Godaansaa kutaa 19ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 19ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 13:02
 29. 29 Godaannisa Godaansaa kutaa 18ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 18ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 07:45
 30. 30 Godaannisa Godaansaa kutaa 17ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 17ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 07:03
 31. 31 Godaannisa Godaansaa kutaa 16ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 16ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 07:52
 32. 32 Godaannisa Godaansaa kutaa 15 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 15 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 10:05
 33. 33 Godaannisa Godaansaa kutaa 14 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 14 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 12:54
 34. 34 Godaannisa Godaansaa kutaa 13 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 13 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 14:56
 35. 35 Godaannisa Godaansa Kutaa 12ffaa Godaannisa Godaansa Kutaa 12ffaa 12:24
 36. 36 Godaannisa Godaansaa kutaa 11 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 11 ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 14:36
 37. 37 Godaannisa Godaansaa kutaa 10ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 10ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 12:14
 38. 38 Godaannisa Godaansaa kutaa 9ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 9ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 09:08
 39. 39 Godaannisa Godaansaa kutaa 8ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 8ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 08:07
 40. 40 Godaannisa Godaansaa kutaa 7ffaa (DIraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 7ffaa (DIraamaa Raadiyoo) 06:46
 41. 41 Godaannisa Godaansaa kutaa 6ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 6ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 07:53
 42. 42 Godaannisa Godaansaa kutaa 5ffaa (Diraamaa Raadiyoo) Godaannisa Godaansaa kutaa 5ffaa (Diraamaa Raadiyoo) 06:46
 43. 43 Godaannisa Godaansaa kutaa 4ffaa Draamaa Raadiyoo Godaannisa Godaansaa kutaa 4ffaa Draamaa Raadiyoo 15:03
 44. 44 Godaannisa Godaansaa kutaa 3ffaa Draamaa Raadiyoo Godaannisa Godaansaa kutaa 3ffaa Draamaa Raadiyoo 13:18
 45. 45 Godaannisa Godaansaa kutaa 2ffaa Draamaa Raadiyoo Godaannisa Godaansaa kutaa 2ffaa Draamaa Raadiyoo 10:23
 46. 46 Godaannisa Godaansaa kutaa 1ffaa Draamaa Raadiyoo Godaannisa Godaansaa kutaa 1ffaa Draamaa Raadiyoo 13:18

Boohartii

Kophee ofiin of hidhu

Kaampaaniin Naayik (NIKE) kophee ofumaa of hidhu hojjate. Kopheen kun chaarjii elektriikiitiin dalaga. eega miila keessa kaayanii booda yoo harkaan tuqan ni hidhama. wayta baafatuu fedhanis bakkuma san harkaan dhiiban. taa'anii haada kophee harkisaa ooluun hin jiru. teknoolojiin kun bara 2016 hojii irra oolus, gatiin isaa hedduu qaalii waan taheef…
Guutuu Dubbisi...

Tafakkur

Platypus, Bineensa Uumama Addaa Qabu.

Uumamni kun uumama ajaa’ibaati. Yoo fagoo laalan uumama gosa sadih irraa waan ijaarame fakkaata malee, bineensa tokko hin fakkaatu. Qaama bineensota Beaver fi Otter jedhamanii uumama kana irratti arguu dandeettu. Qoffee isaa fi kottee isaatiin allaattii fakkaata. Eegeen isaa bishaan keessa daakuuf akka mijahutti uumame ammoo uumama beaver jedhamuun…
Guutuu Dubbisi...