Jaartiin Sababa Jaarsi isii haalaan isii jaalateef, akka na hiiku jettee mana murtii Shari’aatti himatte

UAE tti guyyaa lama dura dubartiin takka, mana murtii Shari’aa Fujaira tti , jaalalli abbaan manaa kiyya anaaf qabu garmalee baay’atee jirra sababa jedhuun akka hiiku himata abbaa manaa isii irratti banuu Daily mail gabaase.

Jaartiin tun himata isii irratti: Abbaa manaa kiyyaan eega walfuunee waggaa tokko geenye jirra, turtii keenya kan waggaa tokko kanatti, jaarsi kiyya guyyuma tokkollee natti dallanee hin beeku, guyyaa irra Keennaa anaaf kenna, osoo na hin gaafatin mana keenyas qulqulleessa, nama mana tokko keessa waggaa guutuu waliin jiraate jidduu akkamitti waliitti bu’iinsi dhabama, haalli kun haga yoom akkasiitti itti fufa, jechuun akka adda bahan mana murtiitti himata bante.

Jaarsi isiitis mana murtiitti dhiyaate deebisaa Abbaa seeraaf keenne irratti: “Ani haga danda’u Jaarsa gaarii tahuuf tattaafii godha ture. Eega wal fuune amma waggaa tokko, Ilma namaa ta’ee kan hin dogogorre hin jiru, kanaaf dogogora kiyya irra baradhe akka of sirreessu carraan haa naaf keennamu” jechuun mana murtii gaafate.

Abbaan seeraa yaada isaan lamaani eega dhagaye booda, jaarsaa fi Jaartiin waliin mari’atanii rakkoo isaan jidduu jiru akka hiikan ajaja dabarse.

13 Comments
 1. Ahmed says

  Abbaa murtii Deebisaa sirriideebise

 2. Eng'r Redwan Zeko says

  aja’iba

 3. Raahimaa Bint Muusaa says

  Yaa Rabbii Yaa Allah

 4. samiraa says

  as wr wb maashaalh halii kesanii bayee naa gamachisera akanumati itfufa jzkk

 5. mariyam husee says

  As wr wb Rabiin Isiniraa Haa Jalatuu

 6. Ahmedsiraj Muhmedjamel says
 7. Hasan Mahammad says

  889999

 8. Abdusalam says

  A

 9. Mubaarak Amaan says

  Asww.akkam jirtu nagaa jirtu Alhamdulillah nagaa jirra hojiin keessan baayyee natti toleera galatoomaa

 10. Ajiibo Adam says

  Maasha Allha haaluma kanaan itti fufaa
  baay,ee baay,ee namatti tolaa
  mindaa keeyissan Rabbin jannataan isiiniif Hadeebisu Hojjettoonni NRH hundi keessanu!

 11. Ajiib Ajii says

  Maasha Allha haaluma kanaan itti fufaa
  baay,ee baay,ee namatti tolaa
  mindaa keeyissan Rabbin jannataan isiiniif Hadeebisu Hojjettoonni NRH hundi keessanu!

 12. abayatamana says

  qophii kessan gaarii dha itti haa fufu
  jabaadhaa Masha’allah

 13. Nafisa biti Qasoo says

  yaa Rabii Jazaakallah

Have questions? Search our knowledgebase.