header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooUSA

Qondaaltonni Tika Ameerikaa Poostaawwan  Boombiin guutamanii  Baaraak Obaamaa fi Hilaarii Kilintaniif ergaman qabuu beeksisan

Qondaaltoonni tajaajila basaasaa Ameerikaa ibsa baasaniin, Boombbiin tokko teessoo mana Hilaarii Kilintan Niwu Yoorkitti argamuun kan ergame akka tahee fi kan lammataa ammoo  teessoo mana Prezdaantii duraanii Baaraak Obaamaa Washingtonitti argamuutti ergamee akka ture beeksisan. Boombiin lamaanuu qondaaltota  osoo hin dhaqqabin hojjattoonni tikaa too’annaa jala kan oolchan tahuu himan.

 

Haaluma walfakkaatuun Isniina dheengaddaa Poostaan Boombiin guutame dureessa George Soros jedhamuuf kan ergame yoo tahu, boombiiwwan kaleessa qabaman waliin gosa tokko tahuu qondaaltonni tikaa beeksisan.

 

 

 

 

Comment

Back to top button