header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Naannoo Kibbaa Magaalaa Halaabaatti Konfiransiin da’awaa guddaan geggeeffamaa jira

Konfiransiin da’awaa guyyaa kaleessaa jalqabame kun guyyaa hardhaatis kan itti fufeyoo tahu, kaayyoon sagantaa kanaa duula hamaa hawaasa muslimaa kafarsiisuuf godinicha keessatti bal’inaan geggeeffamaa jiru irratti hawaasni amantaa isaa akka itti eeggatu irratti hubannoo kennuuf tahuu beekameera. Sagantaa Kana irratti ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa fi Ustaazoni heddu argamuun qooda fudhataa jiran.

Ulamaa’ota fi keessummoota sagantaa kana irratti hirmaatan jidduu:
Dr. Jeylan Khadiir
Ustaaz Saadiq Ahmad
Ustaaz Muhammad Musxafaa
Ustaaz Qamar Huseen
Ustaaz Abubakar Ahmad
Ustaaz Ahmaddiin Jabal fi keessummoonni biroo heddu hirmaata jiraachuun beekameera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button