header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Gamtaan Awrooppaa deeggarsa maallaqaa Yuuroo miiliyoona 10 Ityoophiyaa kenne

Bakka buutonni mootummaa Ityoophiyaa fi Komiishiniin Awrooppaa Arba’aa har’aa walii galtee deeggarsaa Yuuroo miiliyoona 10 kan walii mallatteessan tahuu gabaafame. Deeggarsi maallaqaa Yuuroo miiliyoona 10 yookin Birrii miiliyoona dhibba 3 fi miiliyoona 23 tahu kun,  dhaabbilee hawaasummaa cimsuu fi kenniinsa tajaajilaa foyyessuuf kan oolu tahuu ibsame.

GAMTAA AWROP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button