Weerara dhibee koroonaa too’achuuf jecha uggurri masjiida kabajamaa Makkah keessatti labsamee ture ka’e

Mootummaan Sa’uudii weerara dhibee koroonaa hordofuun tatamsa’iina vaayirasichaa to’achuuf jecha,  masjiidota kabajamoo keessatti qajeelfamaa fi uggura garagaraa kaahee turuun ni beekama. Alhada har’aa irraa eegalee garuu Masjiida kabajamaa Makkaah keessatti sochiin hundinuu guutumaan guututti akka duraatti deebi’uun beekamee jira.

Mootummaan Sa’uudii ibsa baaseen “haaldureewwan yeroo waggaa tokkoo oliitiif Masjiida Kabajamaa keessatti labsamanii turan hundi ka’uu isaaniitiin, Harama keessatti tajaajilli hundinuu guututti kennamuu jalqabamee jira” jedhe. Haaluma kanaan Masjiidal Haram keessatti mallattoon yeroo salaataa akka namni walitti siqee hin dhaabbanneef kaahamee ture kan ka’e yoo tahu, ummanni kumaatamaan lakkaahamus akka duraatti Masjiida guutuudhaan salaataa fi xawaafa raawwataa akka oolan Aljaziiraan gabaase.

Haata’u malee namoonni gara Haramaa seenan hundi, talaallii guutuu fudhachuu fi Masjiida keessatti haguuggii afaanii uffachuun dirqama tahuu qondaaltonni fayyaa biyyattii beeksisan.

 

Comments
Loading...