header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 778, January 9, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 166ffaa

Tana Quba Qabduu?

Mudannoowwan bara 2022

Tafakkur

Hawaa Kutaa 2ffaa

Download Liinkii Xiqqaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button