header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 814, July 10, 2023

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keessatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 184ffaa

Tana Quba Qabduu?

Daldala qaama ilma namaa

Download Liinkii Xiqqaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button