106: Taraawiiha manatti salaatuu niin dandayaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: masijiida dhaquu hin danda’uu mana keessati salaata taraawiihaa salaatuu ni danda’aa?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii salaatul jamaa’aa masjiida dhaquun dhalaa irratti hin jiru. Yoo isiin jaarsaan waliin ni dhaqa jette ammoo hin dhoorkan. Salaata fardiituu mana keessatti salaattaa maalif taraawii gaafatteree? Eega dubbiin akkana taate, manuma kee keessatti hanga dandeesse, raka’aa sadi dandeessu, shan dandeesu, torba dandeessu, sagal dandeessu, kudha tokko dandeessu Rabbi sirraa haa qeebaluu itti fufi.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 64

...

Back to top button
Close
Close