header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

198: Nama imaama booda raka’aa xumurachuuf salaataa jirutti hidhachuun ni tahaa?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 198: Nama imaama booda raka’aa xumurachuuf salaataa jirutti hidhachuun ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaanni namni tokko nama tokkotti hidhatee salaate yoo namni sun salaama baafatee warri kun ol ka’anii salaatan isaanittillee namni biraa dhufee hidhachuu ni danda’aa?

 

 

Deebisaa: Ee humaa rakkoo hin qabu, imaama lammataa jedhamaa garuu ka duraa sun salaama baafatu malee sadaffaa dhufanii jalaan nama biraatti hidhachuun hin ta’u. Namuma tokkotu nama tokkotti hidhata yookaa nama hedutu nama tokkotti hidhataa namichi duraa sun yoo salaama baafatee warri kun ka’ee ol guuttatu namni biro dhufee nama kana keessaa nama tokkotti hidhachuu ni danda’a humaa rakkoo hin qabu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 71

Kanas dubbisi!

199: Kitaaba irraa qara’aa salaatuun ni tahaa?
182: Waqtiin salaata ishaa’ii eessarra jalqabee eessatti dhumata?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button