221: Maallaqni xiqqaa ta’ee yoo namni tokko na biratti irraanfate, akkamiin godha?

  • Home
  • Haqa Namaa
  • 221: Maallaqni xiqqaa ta’ee yoo namni tokko na biratti irraanfate, akkamiin godha?
Estimated reading time: < 1 min

 

 

Deebisaa:   Amaanaan guddoo xiqqoo hin qabdu. Yoo namni waa si biratti dhiisee nama san agarte bakkumatti deebisiif. Yoo namni sun gara kute wallaalte sadaqadhuuf, gaafa nama san arge ni kennaafii sammuu keessa kaayyadhu.

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 21

...

Back to top button
Close
Close