header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

221: Maallaqni xiqqaa ta’ee yoo namni tokko na biratti irraanfate, akkamiin godha?

  • Home
  • Haqa Namaa
  • 221: Maallaqni xiqqaa ta’ee yoo namni tokko na biratti irraanfate, akkamiin godha?
Estimated reading time: < 1 min

 

 

Deebisaa:   Amaanaan guddoo xiqqoo hin qabdu. Yoo namni waa si biratti dhiisee nama san agarte bakkumatti deebisiif. Yoo namni sun gara kute wallaalte sadaqadhuuf, gaafa nama san arge ni kennaafii sammuu keessa kaayyadhu.

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 38

Kanas dubbisi!

240: Nama muslimaa warra amantaa Islaamaa hinqabne waliin jiraatu akkamitti gargaaran?
211: Amaanaa namaa amaanaa tahuu osoo hin himiniif yoo abbaaf galche ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button