header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

242: nama ilmoo hin qabne eennutu dhaala?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo namni tokko ilmoo hin qabne, ka horii isaa nama isa dhaalu hin qabne horii isaa akkam godha?

 

 

Deebisaa: Yoo biyyi biyya islaamaa ta’e baankii islaamaatti kenna. Yoo nama inumaa isatti dhiyaatu hin qabne taate nama aalimaa ka biyya sani jirutu horii isaa san akkam godhaa isa fatwaa gaafachutu isarra jira. Yoo sadaqaa godheef taanaan, yoo masjiidaan ijaaree waqfii godheef taanaan aalima olla san jirutu ka akka abbaa isaa isaa ta’u santu horii isaa san bakka itti godhuufii qaba.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 196

Kanas dubbisi!

249: Dubrummaa dhiiraa maaliin mirkaneessan?
232: Maatiin intala dubraa wallaalaan biyya irraa baasan dilii isaanii saniif maal godhuu qaban?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button