header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

546: Manguddoonni umrii isaaniitiin walqabatee soomuu hin dandeenye maal godhuu qaban?

  • Home
  • Soomana
  • 546: Manguddoonni umrii isaaniitiin walqabatee soomuu hin dandeenye maal godhuu qaban?
Estimated reading time: < 1 min

Manguddoon yookaan namni sababaa umriin isaa deemeef soomanuu hin dandeenne, akkasumas namni dhukkuba akka sukkaraa (diabetes) qabu kan nyaata irraa obsuu hin dandeenne nama biraa nyaachisuu qaba. Galgala hunda nama biraa kan waan nyaatu hin qabne nyaachisuu qaba, yokaan ammoo nama muslimaa kan waa hin qabneef nyaata isaa irraa walakkaa sa’aa kennuu qaba. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 23

Kanas dubbisi!

547: Namni sababaa garagaraatiin ramadaana soomanuu hin dandeenne haala kamiin hiyyeessa nyaachisa?
545: Soomanni Ramadaanaa nama akkamii irratti dirqama taha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!
Back to top button