header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

29: Salaamtaa Kattabiin namaa erguun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Yoo barruudhaan katabanii erganis, bakka barruudhaan katabanii erguun dirqama taatutti bakka namni walbira hin jirre jechuudha, akka xalayaa yookan ergaatitti yoo gartee screen irratti kataban akkuma ati jette yoo telefoona taatellee ka sagaleen waldhageessisan salaamataani isiin sun maanaan isii akkasumaa ajriin isiillee akkasumaa jechuudha. Deebisaa keessattillee dirqama. Kanaaf salaamataa jechuun sunnaa yoo ta’uu deebisuun isii ammoo dirqamaa haqa obboleessa keetiitii.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 92

Kanas dubbisi!

42: Waahela kiristaanaa qabaachuun akkami?
28: Salaamata walirratti Qara’uun Bid’aadhaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button