header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

124: Namni tokko badii dalaguuf yaadee yoo dhiise maal godhuu qaba?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko Ramadaan keessa badii dalaga je’ee yoo irraa oole maaltu isarra jira?

 

Deebisaa: Ma’siyaan dalaga je’ee irraa ooluu isaatiif Rabbirraa ajrii guddaa qaba. Ajriitu katabamaaf. Ajrii guddaa qabaahuu. Tanaafuu hamtuu niyyatee Rabbirraa sodaatee uf qabuun ajriidha qabdi. Odoo Ramadaan qofa hin ta’in bakkuma hundattuu akkasumatti badii irraa uf qabuun waan Rabbitti isa dhiheessu irraahi.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 154

Kanas dubbisi!

125: Ilmi namaa jaldeessarraa dhufeen dhugaadhaa?
121: Nama du’etti dhaammachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button