131: Horii fayyaa dhabe gubuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Bakka dalagaa horii fayyaa dhabe ibiddaan guban naan je’anii maal naaf wayya?

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii; lukkuus haa ta’u, re’ees haa ta’u, horiis haata’u, gaalaas haa ta’u, ibiddaan gubuun haraami. Nabiin keenya ni dhoorke. Rabbii tokkicha malee ibiddaan namni tokkolleen nama hin azzabu. Tanaaf jecha yoo fedhan dachitti haa awwaalanii, yoo fedhan bineensaaf haa kaayanii malee ibiddaan gubuun haraam calladhaa ati didi. Yoo waan akkanaa ka si dirqan taate dalagaa san dhiisii deem.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 52

...

Back to top button
Close
Close