200: Dubartii sadihiin hiikamte deebi’anii waliin jiraachuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko jaartii isaa sadihiin hiikee jiraa; anilleen mana isaanii quphadhaa akkam ta’a, eega sadiin hiikeellee deebi’anii waliin jiraachutti jiranii?

 

 

 

Deebisaa: Sheekhotii isaanitti dhihoo jirtu dhaqee gaafachuun dirqama isaatii. Sadiin dubartii hiikamte waliin jiraachuun dhoowwaadha. Kilaafa guddotu keessa jiraa sadii kana warra tokkotti lakkaawutu jiraa, tokkoon kun yoo dallansuudhaaf yoo afaanii bahe hukmiin isaa waan birooti warra jedhutu jira. Garuu dubartiin sadiin xalaaqamte rakkina guddaa qabdii abbaan manaa deebi’ee waliin jiraachuun dilii gurguddatu irra jira.

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 42

...

Back to top button
Close
Close