header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa’a moo sunnaa salaata?

  • Home
  • Salaata
  • 471: Khuxbaa irratti yoo masjiida seene ni taa’a moo sunnaa salaata?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Hoggaa masjiida ol seene hoggaa imaamni khuxbatti jiraate ni taa’a moo tahiyyaan salaata?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Hoggaa masjiida olseentan imaama khuxbaa qara’uu hin taa’inaa tahiyyaa masjiidaa salaataa. Nabiin Rabbii akki jedhe ? namni tokko hoggaa masjiida ol seentan hamma tahiyya masjiidaa irra buufattanitti gad hin taa’inaa jedhe. Yeroma salaata Asriif zuuhriif salaata dhibiituu yoo si’ii azaananii masjiida seentee sunnaa salaata salaatte hoggaa kana tahiyyaan tee asuma keessatti suuf guutamti.

 

Dr. Liwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 277

Kanas dubbisi!

486: Salaata keessa yoo dhuufan salaatni ni badaa?
470: Khuxbaa dhageeffachuu dhabuun salaata ni balleessaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button