header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

492: Salaata keessa qur’aana yoo dogongore jaartiin tiyya naa qajeelchuu dandeettii?

  • Home
  • Bultii
  • 492: Salaata keessa qur’aana yoo dogongore jaartiin tiyya naa qajeelchuu dandeettii?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Yoo jaartiin tiyya natti hidhattee salaataa jiraatte ani qur’aana wallaale qur’aana san naa qajeelchuu dandeettii sooytii ol fuutee?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Ee sii qajeelchuu dandeetti. Irratti si deebisuu hin dhoowwamne. Soowtii olfuutee yoo namni ajnabiyyaa hin dhagahin soowtii ol fuutee irratti si deebisuu ni dandeessi.

 

Sheik Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 360

Kanas dubbisi!

556. Fedhiin qunnamtii saalaa humnaa ol natti tahe, barnootaafi dalagaallee na dhoorke. Maal godhuu qaba?
466: Intalti akka dhiiraatti heerumaaf dhiira filachuu dandeessii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button