Advertisements

517: Osoo heeydii qabuu sijaadaa irra taa’uu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: intalti dhalaa takka yeroo heeydiin itti dhufte huccuu ifirraa qabdu kanatti fayyadamtee yoo xahaarattee huccuu saniin salaatte takkaayuu hanga heeydii qabdu sijaadaa irra yoo teesse rakkina qabaa ?

 

 

 

Deebisaa: dhalaan yeroo ammaa waan isii tajaajilu ta adda addaa qabdi , haffaazaa qabdi waan isii tiysu san godhattee huccuu uffattee huccuu tana dhiigni yoo tuquu baate waa takkallee rakkoo hin qabu , xahaarattee huccuu saniin salaatuu dandeessa , si’ii heeydii qabdu sijaadaa irrallee taa’uu dandeessa .

Dr. Liwaa’ul Isalam

 

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 208
Comments
Loading...