header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

515: Dibatni matatti diddibatan salaata ni balleessaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: nuti dhalaan mataa kana waa diddibanna , odoo mataa kana ofirraa hin dhiqne yoo salaate maal qaba ?  

 

 

 

Deebisaa: wonni ati dibatte sun yoo waan xahaaraa tahe waa takkallee rakkoo hin qabu feetu dhadhaa addaannoo , feetu kireeba , feetu qibaatii, akka sanitti salaatuun waa takkallee sirraa hin miidhu

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 603

Kanas dubbisi!

517: Osoo heeydii qabuu sijaadaa irra taa’uu danda’aa?
509: Intalti amma islaamoyte akkamitti heerumuu dandeessi.?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button