header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

537: Dahaba warra kiyyaaf bitee jira akkasuma qawweellee.

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Zahaba warra kiyyaaf bitee jira akkasuma qawweellee.

 

 

 

 

Deebisaa: Zahabni inni bite sun ka nigdii haa ta’uu ka niitii isaa haa ta’uu yoo inni giraama 85 gahe zakatu irratti dirqama ta’aa ufirraa haa baasuu. Yoo ka nigdiif bite ta’ellee horii biraa ka inni qabuun walitti herreeganii horiin isaa sun yoo zakaa gahe irraa haa baasanii. Qawween tama mana teettu yoo taate zakaan itti hin wajjabdu. Yoo ammoo ta daldalaa taate meeshaa daldalaa ta biraa waliin herreeganii zakaa irraa baasanii jechu.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 46
Views: 3162

Kanas dubbisi!

570: Jimaan Haraami moo halaali?
531: Ilmoo garaa bu’ee du’aa’ii godhuun danda’amaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Back to top button