Advertisements

50: Zakaa namaan walitti baasuun danda’amaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Zakaa kana yoo ka’ee obboleettii tiyyaan waliin walirratti baase ni taati naan je’anii dubbiin tun akkami?

 

Deebisaa: Yoo obboleettii tee wakkalattee zakaa haganaattu narra jiraa naatu siif kafalaa narraa baasi jetteen halaali; waa takka dhoorkaan hin jiru. Zakaan ka kennamu baatii sadiifi baatii jahaa miti. Amata irratti. Horiin keetis qulqullummaan irraa baafamuu qaba akka Rabbiin jaalatutti.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 72

...

Back to top button
Close
Close